Hôn nhân là một cộng đồng gồm một ông chủ một bà chủ và...

Hôn nhân là một cộng đồng gồm một ông chủ, một bà chủ và hai nô lệ, tính ra tất cả là hai người.
"Hôn nhân là một cộng đồng gồm một ông chủ, một bà chủ và hai nô lệ, tính ra tất cả là hai người."
Danh ngôn gia đình Ambrose Bierle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận