Hôn nhân không phải chơi xổ số vì chơi xổ số đôi khi còn...

Hôn nhân không phải chơi xổ số, vì chơi xổ số đôi khi còn trúng.
"Hôn nhân không phải chơi xổ số, vì chơi xổ số đôi khi còn trúng."
Danh ngôn gia đình B. Sô
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận