Hôn nhân đó là một khoa học nhưng không ai nghiên cứu thành công...

Hôn nhân, đó là một khoa học nhưng không ai nghiên cứu thành công nó.
"Hôn nhân, đó là một khoa học nhưng không ai nghiên cứu thành công nó."
Danh ngôn gia đình B. A. Ni-Lít
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận