Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu.

Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu.
"Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu."
Danh ngôn giáo dục Tục ngữ dân tộc Thái–Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận