Hiền dữ đâu phải do tính sẵn phần nhiều do giáo dục mà nên...

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên.
"Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên."
Danh ngôn giáo dục Hồ Chí Minh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận