Hễ bàn giấy ngổn ngang thì đầu óc cũng ngổn ngang.

Hễ bàn giấy ngổn ngang thì đầu óc cũng ngổn ngang.
"Hễ bàn giấy ngổn ngang thì đầu óc cũng ngổn ngang."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận