Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ...

Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu.
"Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận