Hãy nghe đây con trai Hầu hết phụ nữ đều nông cạn và trẻ...

Hãy nghe đây, con trai. Hầu hết phụ nữ đều nông cạn và trẻ con. Nhưng tầm phạm vi của họ lớn hơn ta. Người can đảm can đảm hơn. Người tốt tốt đẹp hơn - và nếu nói về vấn đề đó, kẻ ác cũng ác độc hơn.
-
Listen, son. Most women are damn fools and children. But they've got more range then we've got. The brave ones are braver, the good ones are better — and the vile ones are viler, for that matter.
"Hãy nghe đây, con trai. Hầu hết phụ nữ đều nông cạn và trẻ con. Nhưng tầm phạm vi của họ lớn hơn ta. Người can đảm can đảm hơn. Người tốt tốt đẹp hơn - và nếu nói về vấn đề đó, kẻ ác cũng ác độc hơn. - Listen, son. Most women are damn fools and children. But they've got more range then we've got. The brave ones are braver, the good ones are better — and the vile ones are viler, for that matter."
Danh ngôn phụ nữ Robert A Heinlein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận