Hãy kính trọng người già khi bạn còn trẻ Hãy giúp đỡ kẻ yếu...

Hãy kính trọng người già khi bạn còn trẻ. 
  Hãy giúp đỡ kẻ yếu khi bạn còn khỏe. 
  Hãy thừa nhận khi bạn phạm sai lầm. 
  Bởi sẽ có một ngày trong đời, bạn sẽ già nua, yếu đuối và sai lầm.
Respect the old when you are young. 
  Help the weak when you are strong. 
  Confess the fault when you are wrong. 
  Because one day in life you will be old, weak and wrong.
"Hãy kính trọng người già khi bạn còn trẻ. Hãy giúp đỡ kẻ yếu khi bạn còn khỏe. Hãy thừa nhận khi bạn phạm sai lầm. Bởi sẽ có một ngày trong đời, bạn sẽ già nua, yếu đuối và sai lầm. Respect the old when you are young. Help the weak when you are strong. Confess the fault when you are wrong. Because one day in life you will be old, weak and wrong."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >