Hãy học những điều tốt điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó...

Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó.
-
Learn good things -- the bad ones will teach you by themselves.
"Hãy học những điều tốt - điều xấu sẽ tự dạy bạn biết đến nó. - Learn good things -- the bad ones will teach you by themselves."
Danh ngôn giáo dục Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận