Hãy đi xa tới hết tầm mắt của mình khi bạn tới đó bạn...

Hãy đi xa tới hết tầm mắt của mình; khi bạn tới đó, bạn sẽ nhìn được xa hơn nữa.
-
Go as far as you can see; when you get there you'll be able to see farther.
"Hãy đi xa tới hết tầm mắt của mình; khi bạn tới đó, bạn sẽ nhìn được xa hơn nữa. - Go as far as you can see; when you get there you'll be able to see farther."
Danh ngôn công việc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận