Hát cho con gái có chồng Con trai có vợ mẹ dòng có con...

Hát cho con gái có chồng,
  Con trai có vợ, mẹ dòng có con.
  Còn trời còn nước còn non,
  Còn câu quan họ em còn say sưa.
"Hát cho con gái có chồng, Con trai có vợ, mẹ dòng có con. Còn trời còn nước còn non, Còn câu quan họ em còn say sưa."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận