Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với...

Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách mà bạn đón nhận nó.
-
The happiness of this life depends less on what befalls you than the way in which you take it.
"Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách mà bạn đón nhận nó. - The happiness of this life depends less on what befalls you than the way in which you take it."
Danh ngôn hạnh phúc Elbert Hubbard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận