Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó.

Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó.
"Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận