Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch chung về đau khổ Happiness...

Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch chung về đau khổ.
-
Happiness is but a mere episode in the general drama of pain.
"Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch chung về đau khổ. - Happiness is but a mere episode in the general drama of pain."
Danh ngôn hạnh phúc Thomas Hardy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận