Hành động là chìa khóa nền tảng cho mọi thành công Action is the...

Hành động là chìa khóa nền tảng cho mọi thành công.
Action is the foundational key to all success.
"Hành động là chìa khóa nền tảng cho mọi thành công. Action is the foundational key to all success."
Danh ngôn về thành công Pablo Picasso
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận