Hành động có thể không mang tới hạnh phúc nhưng không có hạnh phúc...

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
-
Action may not bring happiness but there is no happiness without action.
"Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động. - Action may not bring happiness but there is no happiness without action."
Danh ngôn hạnh phúc William James
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận