Hai cô gái phát hiện ra bí ẩn cuộc đời trong một dòng thơ...

Hai cô gái phát hiện ra bí ẩn cuộc đời 
  trong một dòng thơ đột ngột.
Two girls discover the secret of life 
  in a sudden line of poetry.
"Hai cô gái phát hiện ra bí ẩn cuộc đời trong một dòng thơ đột ngột. Two girls discover the secret of life in a sudden line of poetry."
Danh ngôn cuộc sống Denise Levertov
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận