Giận dữ chỉ náu mình trong lồng ngực của những kẻ ngu xuẩn Anger...

Giận dữ chỉ náu mình trong lồng ngực của những kẻ ngu xuẩn.
-
Anger dwells only in the bosom of fools.
"Giận dữ chỉ náu mình trong lồng ngực của những kẻ ngu xuẩn. - Anger dwells only in the bosom of fools."
Danh ngôn tính cách Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận