Gia đình là nơi bạn hành động ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu...

Gia đình là nơi bạn hành động ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.
Home is where you are loved the most and act the worst.
"Gia đình là nơi bạn hành động ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất. Home is where you are loved the most and act the worst."
Danh ngôn về yêu thương Andre Maurois
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận