Gánh cực mà đổ lên non Còng lưng mà chạy cực còn theo sau...

Gánh cực mà đổ lên non, 
  Còng lưng mà chạy cực còn theo sau.
"Gánh cực mà đổ lên non, Còng lưng mà chạy cực còn theo sau."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận