Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không...

Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng.
-
Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination.
"Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng. - Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination."
Danh ngôn công việc Edward Young
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận