Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng Never give an...

Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng.
-
Never give an order that can't be obeyed.
"Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng. - Never give an order that can't be obeyed."
Danh ngôn công việc Douglas MacArthur
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận