Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng cả những nơi mà đội quân...

Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng cả những nơi mà đội quân con người không thể.
-
An army of principles can penetrate where an army of soldiers cannot.
"Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng cả những nơi mà đội quân con người không thể. - An army of principles can penetrate where an army of soldiers cannot."
Danh ngôn công việc Thomas Paine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận