Đời này hết là mãi mãi hết không ai có thể sao chép hoàn...

Đời này hết, là mãi mãi hết, không ai có thể sao chép hoàn chỉnh cuộc đời ai, dù là chính người đó.
"Đời này hết, là mãi mãi hết, không ai có thể sao chép hoàn chỉnh cuộc đời ai, dù là chính người đó."
Danh ngôn cuộc sống Bảy kiếp xui xẻo - Cửu Lộ Phi Hương
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận