Đói cơm hơn kẻ no rau Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân...

Đói cơm hơn kẻ no rau, 
  Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân.
"Đói cơm hơn kẻ no rau, Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận