Đẹp mà ngây thơ thì không từ ngữ nào có thể diễn tả Không...

Đẹp mà ngây thơ thì không từ ngữ nào có thể diễn tả.
 Không gì tuyệt diệu bằng một con người ngây thơ, trong sạch, lộng lẫy mà không hề biết mình có vẻ đẹp đó.
"Đẹp mà ngây thơ thì không từ ngữ nào có thể diễn tả. Không gì tuyệt diệu bằng một con người ngây thơ, trong sạch, lộng lẫy mà không hề biết mình có vẻ đẹp đó."
Ngạn ngữ về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận