Đàn ông và phụ nữ ít nhất đồng ý với nhau ở một điều...

Đàn ông và phụ nữ ít nhất đồng ý với nhau ở một điều: họ đều không tin phụ nữ.
-
On one issue, at least, men and women agree: they both distrust women.
"Đàn ông và phụ nữ ít nhất đồng ý với nhau ở một điều: họ đều không tin phụ nữ. - On one issue, at least, men and women agree: they both distrust women."
Danh ngôn phụ nữ Henry Louis Mencken
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận