Đan giành có xã An Ninh Thợ mộc làm đình Đông Hồ Vế Diệc...

Đan giành có xã An Ninh , 
  Thợ mộc làm đình Đông Hồ , Vế , Diệc .
"Đan giành có xã An Ninh , Thợ mộc làm đình Đông Hồ , Vế , Diệc ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận