Đàn bà như cánh hoa tươi Nở ra chỉ được một thời mà thôi...

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.
"Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi."
Danh ngôn phụ nữ Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận