Cuộc sống là để ta sử dụng chứ không phải để ta tiết kiệm...

Cuộc sống là để ta sử dụng, chứ không phải để ta tiết kiệm.
Life is ours to be spent, not to be saved.
"Cuộc sống là để ta sử dụng, chứ không phải để ta tiết kiệm. Life is ours to be spent, not to be saved."
Danh ngôn cuộc sống D. H. Lawrence
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận