Cuộc sống không phải là phim ảnh không có nhiều đến thế những lần...

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế… những lần không hẹn mà gặp.
"Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế… những lần không hẹn mà gặp."
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận