Cuộc sống không phải là đi tìm bản thân mình Cuộc sống là tạo...

Cuộc sống không phải là đi tìm bản thân mình. Cuộc sống là tạo ra bản thân mình.
Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
"Cuộc sống không phải là đi tìm bản thân mình. Cuộc sống là tạo ra bản thân mình. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself."
Danh ngôn cuộc sống George Bernard Shaw
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận