Cuộc sống giống như khóa mã số mục tiêu của bạn là đi tìm...

Cuộc sống giống như khóa mã số; mục tiêu của bạn là đi tìm những con số đúng, theo cách sắp xếp đúng, để bạn có thể có bất cứ điều gì mình muốn.
Life is like a combination lock; your goal is to find the right numbers, in the right order, so you can have anything you want.
"Cuộc sống giống như khóa mã số; mục tiêu của bạn là đi tìm những con số đúng, theo cách sắp xếp đúng, để bạn có thể có bất cứ điều gì mình muốn. Life is like a combination lock; your goal is to find the right numbers, in the right order, so you can have anything you want."
Danh ngôn cuộc sống Brian Tracy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận