Cuộc sống còn là gì hơn ngoài một giấc mơ Life what is it...

Cuộc sống, còn là gì hơn ngoài một giấc mơ?
Life, what is it but a dream?
"Cuộc sống, còn là gì hơn ngoài một giấc mơ? Life, what is it but a dream?"
Danh ngôn cuộc sống Lewis Carroll
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận