Cuộc sống có mười phần trăm là điều xảy đến với bạn và chín...

Cuộc sống có mười phần trăm là điều xảy đến với bạn, và chín mươi phần trăm là cách bạn phản ứng trước điều đó.
Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.
"Cuộc sống có mười phần trăm là điều xảy đến với bạn, và chín mươi phần trăm là cách bạn phản ứng trước điều đó. Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it."
Danh ngôn cuộc sống Charles Swindoll
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận