Cuộc đời co hẹp hay mở rộng tỷ lệ thuận với lòng can đảm...

Cuộc đời co hẹp hay mở rộng tỷ lệ thuận với lòng can đảm của mỗi người.
Life shrinks or expands in proportion to one's courage.
"Cuộc đời co hẹp hay mở rộng tỷ lệ thuận với lòng can đảm của mỗi người. Life shrinks or expands in proportion to one's courage."
Danh ngôn cuộc sống Anais Nin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận