Con gái nên cưới nhiều chồng Một ông rửa chén một ông lau nhà...

Con gái nên cưới nhiều chồng

Một ông rửa chén, một ông lau nhà

Một ông cứ việc tà tà

Khi nào em rảnh dắt chồng đi chơi.
"Con gái nên cưới nhiều chồng Một ông rửa chén, một ông lau nhà Một ông cứ việc tà tà Khi nào em rảnh dắt chồng đi chơi."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận