Có tiền chán vạn người hầu Có bấc có dầu chán vạn người khêu...

Có tiền chán vạn người hầu, 
  Có bấc có dầu, chán vạn người khêu.
"Có tiền chán vạn người hầu, Có bấc có dầu, chán vạn người khêu."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận