Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ Tôi điên hay...

Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên?
-
A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?
"Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên? - A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?"
Danh ngôn hài hước Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận