Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể...

Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một phạm vi hẹp.
-
An expert is someone who knows some of the worst mistakes, which can be made, in a very narrow field.
"Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một phạm vi hẹp. - An expert is someone who knows some of the worst mistakes, which can be made, in a very narrow field."
Danh ngôn khoa học Niels Bohr
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận