Chúng ta tiếp tục hình thành tính cách trong cả cuộc đời Nếu chúng...

Chúng ta tiếp tục hình thành tính cách trong cả cuộc đời. Nếu chúng ta hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình, chúng ta nên chết đi cho rồi.
-
We continue to shape our personality all our life. If we knew ourselves perfectly, we should die.
"Chúng ta tiếp tục hình thành tính cách trong cả cuộc đời. Nếu chúng ta hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình, chúng ta nên chết đi cho rồi. - We continue to shape our personality all our life. If we knew ourselves perfectly, we should die."
Danh ngôn tính cách Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận