Chừng nào cầu đá rã tan Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời...

Chừng nào cầu đá rã tan, 
  Sông Hàm Luông  lấp cạn mới quên lời thề.
"Chừng nào cầu đá rã tan, Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận