Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất. - God always takes the simplest way.

Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.
-
God always takes the simplest way.
"Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất. - God always takes the simplest way."
Danh ngôn công việc Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận