Chữ thầy trong cõi người ta Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy

Chữ thầy trong cõi người ta
 Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy
"Chữ thầy trong cõi người ta Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy"
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận