Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn Nó là bệnh sởi của...

Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người.
-
Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.
"Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người. - Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind."
Danh ngôn cuộc sống Albert Einstein

Thêm nội dung

Xem thêm >