Chơi loại nhạc cụ nào cũng dễ dàng tất cả những gì bạn phải...

Chơi loại nhạc cụ nào cũng dễ dàng: tất cả những gì bạn phải làm là chạm vào đúng dây đúng phím vào đúng lúc và rồi nhạc cụ sẽ tự chơi.
-
It's easy to play any musical instrument: all you have to do is touch the right key at the right time and the instrument will play itself.
"Chơi loại nhạc cụ nào cũng dễ dàng: tất cả những gì bạn phải làm là chạm vào đúng dây đúng phím vào đúng lúc và rồi nhạc cụ sẽ tự chơi. - It's easy to play any musical instrument: all you have to do is touch the right key at the right time and the instrument will play itself."
Danh ngôn Nghệ Thuật Johann Sebastian Bach
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận