Cho dù cha mắng mẹ treo Em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm...

Cho dù cha mắng mẹ treo, 
  Em không bỏ hội chùa Keo  hôm rằm.
"Cho dù cha mắng mẹ treo, Em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận