Chỉ qua tự do và trải nghiệm trong môi trường xung quanh mà sự...

Chỉ qua tự do và trải nghiệm trong môi trường xung quanh mà sự phát triển của con người có thể xảy ra.
Only through freedom and environmental experience is it practically possible for human development to occur.
"Chỉ qua tự do và trải nghiệm trong môi trường xung quanh mà sự phát triển của con người có thể xảy ra. Only through freedom and environmental experience is it practically possible for human development to occur."
Danh ngôn cuộc sống Maria Montessori
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận