Chỉ con người sinh ra đã khóc sống để phàn nàn và và chết...

Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và và chết trong thất vọng.
-
Man alone is born crying, lives complaining, and dies disappointed.
"Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và và chết trong thất vọng. - Man alone is born crying, lives complaining, and dies disappointed."
Danh ngôn cuộc sống Samuel Johnson

Thêm nội dung

Xem thêm >